Nya versioner och uppdateringar

Här kan du läsa om de uppdateringar och förbättringar vi gjort till systemet.

Revision 1.1.7

Denna uppdatering innnehåller följande uppdateringar till faktureringssystemet:

  • Kundens Moms-nummer visas under mottagaradressen om ett moms-nummer är angivet för kunden. Detta är ett måste bland annat för EU-handel.
  • Försäljaren och mottagarens land visas på samma språk som resten av fakturan.
  • Försäljarens moms-nummer visas längst ner på fakturan.

Dessa små förändringar underlättar mycket vid utrikeshandel.


Revision 1.1.6

Denna uppdatering innehåller bland annat följande:

  1. Möjlighet att exportera alla fakturor inom ett visst datumintervall som pdf-fil.
    För den som i slutet av månaden ger alla sina utskickade fakturor till bokföraren är det praktiskt om man kan få ut exempelvis månadens alla fakturor på en gång.

  2. Möjligt att ange standard faktureringsspråk för nya kunder.
    Detta är bra ifall de allra flesta nya kunder vill ha sina fakturor på ett visst språk så kan man ställa in det som standard så slipper man ange det när man skapar en ny kund.