×

Dela "Bank integration"


Bank integration

Via bank integrationen så hämtas information om transaktioner på företagets bankkonto in till systemet. Detta sker helt automatiskt nattetid, via bankens kanaler.

Bankintegrationen ger betydligt mera kraft till systemet, eftersom den radikalt ökar automatiseringsgraden. För närvarande stöder systemet Sparbanken, Andelsbanken och Nordea.

Efter att informationen om banktransaktionerna hämtats, tar följande automatiseringssteg vid. Systemet använder sig nu av regler som skapats utgående från tidigare transaktioner för att identifiera och klassificera de nya transaktionerna. Detta innebär att exempelvis en inbetalning från en kund hänförs till försäljningsreskontran och bokförs automatiskt. Det går också att ha systemet att bokföra hyror och liknande återkommande utgifter helt automatiskt.

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.