Kvittohantering

Inköp som du gör för företagets räkning kan du enkelt samla ihop och redovisa med kvittohanteringsdelen.

Om du har en smarttelefon är det är bara att följa följande steg:

1. Logga in till yri.fi

2. Klicka på "Nytt utgiftskvitto"

3. Ta ett foto av kvittot

4. Fyll i kvittots förklaring och summa. Har du bokföringsdelen aktiverad kan du även välja bokföringskonto och således få det direkt bokfört!

5. Klart!

 

 

8 fördelar med digitaliserad kvittohantering

Den som varit företagare en längre tid vet att det tidvis blir mycket kvitton att hålla reda på. Det blir dessutom rätt kostsamt och tar mycket tid att hålla reda på dessa. Därför är det bra att strukturera hanteringen av kvittona. Här kan du läsa om 8 olika fördelar med att digitalisera din kvittohantering.

 1. Originalkvittot alltid lätt tillängligt
  Eftersom originalkvittot fotograferas eller skannas in och laddas upp till systemet finns originalkvittot alltid lättillgängligt. Detta är en stor fördel ifall man i ett senare skede vill kolla upp något.

 2. Alla kvitton automatiskt sorterade i datumordning
  När det gäller utgifter är det viktigt att veta när själva utgiften har uppstått. Dessutom är det en stor fördel när man vill gå igenom vilka utgifter företaget haft under en viss tid.

 3. Enkelt att hålla reda på vem som betalt vad
  Är det flera personer som arbetar inom företaget eller organisationen behöver man hålla reda på vad dessa har betalat för med privata medel för att kunna betala tillbaka detta.

 4. Via bankintegrationen ser man genast hur mycket företaget är skyldigt olika personer
  Genom att systemet kan integreras med banken är det möjligt att automatisera uppföljningen gällande utgifterna och återbetalningarna. När företaget gör en återbetalning till en arbetstagare så kommer denna återbetalning in i systemet automatiskt via ett automatiserat regelsystem. OBS! Detta förutsätter att också yri.fi:s funktion för redovisning är i bruk!

 5. Få in utgifterna direkt i bokföringen
  Steget från det att ett inköp görs till det att det finns med i bokföringen är i de flesta företag och organisationer mycket långt, det kan ibland röra sig om veckor och månader. Med detta system kan kvittot bokföras omedelbart, tack vare möjlighet till integration med bokföringen.

 6. Automatisk uträkning av mervärdesskatten per månad
  Eftersom momsprocenten och momskoden anges när kvittot matas in, är det möjligt att via bokföringen automatiskt räkna ut momsen per månad.

 7. Automatisk säkerhetskopiering
  Vill man vara säker på att ha sina kvitton i behåll och alltid lättillgängliga är detta system att rekommendera. All data säkerhetskopieras med jämna mellanrum automatiskt.

 8. Enkelt för revisorn att granska vid en eventuell revision
  För de organisationer som ställer höga krav på sin redovisning eller är revisionsskyldiga enligt lag innebär systemet goda möjligheter för revisorn att granska de händelser som uppkommit under året. Det är enkelt att gå från ett konto i bokföringen och ner till transaktionsnivå och vidare till underliggande kvitto eller verifikat för att granska händelsen.