×

Dela "Användarmanual"


Användarmanual

Vi har försökt göra systemet så intuitivt som möjligt, men ibland behövs en användarmanual. På dessa sidor kommer vi att samla de vanligaste problemsituationerna och hur man löser dem.

×

Dela "Redovisningssystemets ibruktagning"


Redovisningssystemets ibruktagning

Kortfattat kan ibruktagningsprocessen beskrivas så här:

1. Om ditt företag inte redan har köpt bokföringsfunktionen eller ett paket där den ingår, måste du först köpa den. Om ni redan har köpt funktionen är det bara att aktivera den. Detta kan du göra på följande länk:

https://backend.yri.fi/backend/org/0/feature-new/

2. Under aktiveringsprocessen installerar systemet olika saker som behövs och kommer sedan att ställa vissa frågor som du behöver kunna svara på.

- Vad är den första redovisningsperioden som du kommer att bokföra?

Om företaget är nyligen grundat är startdatumet oftast registreringsdatumet och slutdatumet mellan 6 och 18 månader senare.Om företaget exempelvis är grundat 15.11.2023 och perioden är kalenderår, kommer den första perioden att vara aningen längre en normalt, dvs. 15.11.2023 - 31.12.2024. Det är bara den första perioden som kan vara av annan längd än tolv månader.

- Vad är den första moms-perioden du kommer att redovisa för?

För att kunna svara på denna fråga behöver du veta din momsperiod, dvs hur ofta du skall rapportera och betala moms. Är perioden en månad, kvartalsvis eller kalenderårsvis?
Exempel: Om du redovisar momsen månadsvis kan den första perioden exempelvis vara 1.11.2023- 30.11.2023. Är den kvartalsvis kan den vara 1.10.2023 - 31.12.2023 och om den är årsvis 1.1.2023-31.12.2023.

Om du under aktiveringsprocessen inte specificerar perioden för den första momsrapporten kan du göra det senare via Redovisning --> Moms-rapport.

Som standard så använder systemet månatliga momsperioder. Om er period är längre så ska du ändra detta via Redovisning --> Redovisningsinställningar. Bläddra ner till MOMS och

3. När ni har aktiverat redovisningssystemet och ert företag är nygrundat är det bara att börja bokföra. Om ni däremot har haft tidigare redovisningsperioder som ni hanterat manuellt eller bokfört i ett annat program, skall den tidigare periodens utgående balansräkning matas in som ingående balans i detta system. Enklast är det att först skapa en ny redovisningsperiod via Redovisning --> Redovisningsperioder och där lägga till föregående år. På årets sista datum matar man in balansen som en enskild transaktion. Vinsten kan man lägga i sin helhet på ett försäljningskonto. Därefter avslutar man perioden och systemet överför då vinsten till balansen automatiskt och den nya perioden är klar för användning.

Om något av ovanstående blev för invecklat kan ni ta kontakt så kan vi sköta om saken åt er.

 

 

 

 

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.